Certifierade Skandinaviska Kassasystem och Kortterminaler Till startsidan Support för kassasystemsanvändare

Namn:
E-post:
Telefon:
 

Viktig info om Ägarbyte av Kassasystem och kassaregister 

Vad är ett ägarbyte?
Det är när ditt Kassasystem eller kassaregister med sin kontrollenhet byter organisationsnummer.
Skatteverket gör alltid kontroller inom rimlig tid hos den nya ägaren vid ett ägarbyte. 
 
Vite & Åtgärder för korrekta åtgärder hos Skatteverket
Kassa med kontrollenhet måste nollställas av kassan (GTN, GTR och GTS), rensas från all data från tidigare ägaren samt helt ny omprogrammering, ny koppling av kontrollenheten och ny kvittotext.
För detta krävs PC-programmering utförd av oss.
Skatteverket kan ge böter på 10.000 kr om inte kassan är nollställd och rätt omprogrammerad.
Skicka kassa eller vi kommer till er. Endast undantagsfall kan vi göra vissa delar på telefon.
 
Det är två stora skillnader av ägarbyte.
 
1. Byte av organisationsnr med samma person som fortsätter att driva verksamheten
Det kan fortfarande vara samma person som äger det nya företaget med byter ex. bolagsform från enskild firma till handelsbolag eller AB. Då är det betydligt enklare vid ett ägarbyte av ditt kassasystem eller kassaregister.
Vi kan hjäpa er via telefon!
 
2. Helt ny ägare och nytt organisationsnr
I detta fall säljer/överlåter den gamla ägaren verksamheten och kassasystemen med sin kontrollenhet till en ny ägare och ny person.
Här behöver ni sända in kassan för att både den gamla ägaren skall få rätt och viktig information från kontrollenheten samt att den nya ägaren får kassan nollstäld samt omrpogrammerad rätt.
 
Kassasystemet med sin kontrollenhet
Kassasystemethar ju en kontrollenhet (svart låda) som Skatteverket kontrollerar.
I denna kontrollenhet förvaras alla händelser, lådöppningar, när du ändrat varugrupper, priser etc.
Allting regisreras i kontrollenhetsdvata låda som är ansluten till kassaregistret
 
 
 
Vad gäller för den gamla ägaren från Skatteverket?
Här är Skatteberket INTE tydliga när våra kunder ringer till Skattevarket.
Det räcker INTE att bara ta ut dagsrapporter och månadsavslut från pappersremsa inför en skattekontroll eller revision.
Kan den gamla ägaren inte visa upp datat från kontrollenheten utgår vite på 10.000 kr samt en skönhetstaxering av verksamheten.
 
Undvik vite och skönhetstaxering för den "Gamla ägaren"
Kontakta oss så hjälper vi både dig som Nuvarande ägare och den nya ägaren att kassan blöir rätt överlämnad och du som nuvarande ägare får din information på ett rätt sätt inför Skatteverkets granskning.
 
Nya ägaren: nollställning av kassan
Förutom nytt organisationsnr och företagsnamn behöver kassan också nollställas av sina "Grand Total"
GTS = Grand Total brutto      ex. 1.315.235.00    (all försäljning från start av kassans ägare)
GTR = Grand Total Retur       ex.   - 15.235.00   (alla returer som skett i kassan
GTN = Grands Total Netto      ex. 1.300.000.00   (Nettoomsättningen av kassan)

Om inte kassasystemet nollställs korrekt så överförs all omsättning av den tidigare ägaren till den nya ägaren och dess kassasystem
 
Kontakta oss för mer informationn och priser om ägarbyte av kassasystem
Ring 08-748 94 22
 
 
  Dina Kassasystem Stockholm – Göteborg – Malmö – Umeå 08-748 94 22
Din rådgivare & oberoende leverantör av Kassasystem, PC-POS och betallösningarWebb från Devello Om cookies